Tốt Với đôi giày màu sáng

Photoshow: giày màu sáng

Mary Janes của Vic Matié trong màu tím sáng

Giày thể thao siêu phẳng màu vàng từ Görtz

Nguồn:

ART: www.the-art-company.com

CAMPER: www.camper.com

CHIE MIHARA: www.chiemihara.com

DUO THUYỀN:www.duoboots.de

ECCO: www.eccoshop.de

Elegance:www.elegance.de

Flip flop *: www.flip-flop.de

GÖRTZ: www.goertz-shop.de

LACOSTE: www.lacoste.de

Minnetonka: www.minnetonka-eu.com

THÊM & THÊM: www.more-and-more.com

NEOSENS: www.neosens.com

BALLERINAS PRETTY: www.prettyballerinas.com

PURA LOPEZ: www.pualopez.com

REPETTO: www.repetto.com

V MATNH VIỄN: www.vicmatie.itTop 50 Đôi giày kỳ lạ lần đầu bạn thấy (50 Most Weird Shoes) (Tháng MườI 2020).Lá mùa thu, Bơm, Giày, Giày, Bơm, Giày cao đến mắt cá chân, Giày cao cổ, Giày cao đến mắt cá chân, Giày mùa đông, Neosens, Dép xỏ ngón, Camper, Vic Matié